Grafisk designer / Mediedesigner med hovedvekt på grafisk design, visuell identitet, reklame, trykksaker, webdesign og motion graphics.
Programvarer
-
Adobe Illustrator CC            Logo, grafikk og illustrasjon
Adobe After Effects CC       Motion Design
Adobe InDesign CC            Trykksaker som f.eks brosjyrer, årsrapporter
Adobe Photoshop CC         Bildebehandling
Adobe Premiere CC            Videoredigering av film
Adobe XD CC                      Prototype av layout til nettside og applikasjoner
Wordpress                            Nettsider
Cinema 4D                           3D design og animasjon
Back to Top