Grafisk design innen trykk og digitale flater
Reklame
Motion Graphics
Wordpress
Programvarer
-
Adobe Illustrator CC            Logo, grafikk og illustrasjon
Adobe After Effects CC       Motion Graphics
Adobe InDesign CC            Trykksaker som (brosjyrer, årsrapporter
Adobe Photoshop CC         Bildebehandling
Adobe Premiere CC            Videoredigering av film
Adobe XD CC                      Prototype av layout til nettside og applikasjoner
Wordpress                            Nettsider
Cinema 4D                           3D design og animasjon
Back to Top